Vores tilbud

Rusmiddelcenter Silkeborg har en bred vifte af tilbud.

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder, udover rådgivning og behandling af alkohol- og stofafhængighed, også forskellige former for social- og sundhedsfaglig støtte.

Vi har en centersygeplejerske og i samarbejde med Region Midtjylland har vi speciallæger tilknyttet centeret. De varetager den medicinske behandling (substitutionsbehandling).

Vi har en støtte-/kontaktperson, der arbejder opsøgende i forhold til dig med misbrugsproblemer og en mobilsygeplejerske, der tilbyder rådgivning og basal sygepleje på gadeplan. Derudover har vi ansat et antal bostøtter, der varetager social støtte for dig med misbrugsproblemer og særlige sociale vanskeligheder.

I tilknytning til Rusmiddelcenter Silkeborg har vi de skæve boliger, Enghusene, der er et botilbud for borgere med alvorlige sociale problemer og problemer med forskellige former for misbrug.

Du er også velkommen til at kontakte os hvis du er pårørende.