Udsatte afdelingen

Pr. 1.11.2014 har Silkeborg Kommune etableret en ny afdeling, Udsatte afdelingen. Afdelingen har til huse på Borgergade 27 og kan træffes på TLF.: 24 44 45 94.

I den nye Udsatte afdeling arbejder vi på at etablere et tilbud til den hjemløse efter "Housing first" princippet.

Housing first princippet består i, at der tidligt i et indsatsforløb for den hjemløse etableres en stabilisering af boligsituationen i form af en permanent boligløsning samtidig med at der gives den fornødne individuelle sociale støtte til den enkelte. Den individuelle støtte kan f.eks. bestå af praktisk bostøtte i hverdagen og hjælp til at håndtere kontakt til offentlige myndigheder, behandlingstilbud o.l. samt til at sikre en sammenhængende indsats.

Det er også her, at de skæve boliger "Enghusene" hører til og her at Bostøtterne og vores SKP er organiseret.

Udsatte afdelingen er en selvstændig afdeling og hører ikke under Rusmiddelcenter Silkeborg, men ind til videre kan du finde informationer om os på Rusmiddelcenterets hjemmeside. Du kan ringe til afdelingen på tlf. nr. 24 44 45 94.