Bostøtte og SKP

Udsatte afdelingen har, udover forsorgstilbuddet, tilknyttet opsøgende arbejde og forskellige støttefunktioner.

Udsatte Afdelingen har tilknyttet  botilbud, støttefunktioner og opsøgende arbejde.

Det opsøgende arbejde bliver varetaget af en støtte-/kontaktperson og kontakten til borgeren foregår på dennes hjemmebane. Det vil sige at Støtte-/kontaktperson arbejder opsøgende i forhold til borgere med misbrugsproblemer.

Vi har også ansvaret for de skæve boliger, Enghusene, der er et botilbud for borgere med alvorlige sociale problemer og problemer med forskellige former for misbrug.